Taiyouken

Store No.

33

Store Image 0

มีห้องย้อนยุคที่ออกจากการปรากฏตัวครั้งแรกของการก่อสร้างในปี 1965 และห้องอาร์ตเดโค คุณสามารถเพลิดเพลินกับบรรยากาศของพื้นที่และอาหาร ↓ ร้านอาหารตะวันตกก่อตั้งขึ้นในปี 2465 โปรดเพลิดเพลินไปกับกลิ่นของโรแมนติกของ Taisho ในอาคารสไตล์ตะวันตกที่สวยงาม

協賛店シール

Promotion Information:

บริการเครื่องดื่มต้อนรับฟรีในช่วงเวลาอาหารกลางวัน

Operating Times:

Monday: Closed Tuesday: Closed Wednesday: 11:00 AM – 3:00 PM, 5:00 – 9:30 PM Thursday: 11:00 AM – 3:00 PM, 5:00 – 9:30 PM Friday: 11:00 AM – 3:00 PM, 5:00 – 9:30 PM Saturday: 11:00 AM – 3:00 PM, 5:00 – 9:30 PM Sunday: 11:00 AM – 3:00 PM, 5:00 – 9:30 PM

Note: The information provided may be subject to change. The business hours show are from Google Maps. For more details, please visit the store's website or contact the store directly.